Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

nasil-yeminli-tercuman-olunur

Yolda, çevremizde ‘’Yeminli Tercüman‘’ ya da ‘’Yeminli Tercüme Yapılır‘’ tabelaları görürüz. Yeminli tercümede söylenilmek istenen ihtiyaç duyulan belgenin kaynak dilden hedef dile çevrilmesi işlemidir. Bu işlemin noterden yemin belgesi olan tercümanlar tarafından yapılması ve yetkili tercüme bürosu tarafından imzalanıp kaşelenmesi tamamlanması gerekir. Nasıl yeminli tercüman olunur sorusunun cevabına gelince, adayda öncelikle Türkiye vatandaşı olma zorunluluğu aranır. Resmi evraklarda, konsolosluklarda, öğrenci diplomalarında veya mahkemeler tarafından istenen delil niteliği taşıyan evraklarda yeminli tercüman çevirisine ihtiyaç duyulur. Yeminli tercüman, kaynak dilde yaptığı çevirinin altına imzasını atan ve çeviriden dolayı yaşanacak sıkıntıların sorumluluğunu alan kişidir.

Nasıl yeminli tercüman olunur dediğimizde ise üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümlerinden ya da yabancı dil bölümlerinden mezun olmak gereklidir. Dil konusunda üniversite diploması olmayanlar ve TC vatandaşı olmayanlar ülkemizde tercüman olamaz. Vatandaşlık ve üniversite diploması olan adaylar noter önünde yemin ederek işe başlarlar. Yeminin içeriği ad, soyadı, doğum tarihi, iş ve ev adresi, mezuniyet belgesi, konuşulan diller ve noterin bu dilin gerçekten ana dili gibi bilindiğine dair oluşan kanısı, yemin tarihi ve biçimi bilgilerinin yer aldığı tutanakla belgelenir.

Yeminli tercüman istediği takdirde birden fazla noterle çalışabilir. Yemin tutanakları noterlerde saklanır. Noter tutanağı bulunmayan kişi yeminli tercüme yapamaz. Çeviri yapılan belgeyi noter onaylar ve yeminli tercüme hizmeti vermiş olur. Yeminli tercümanlar bireysel olarak da çalışabilir. Nasıl yeminli tercüman olunur sorusuna verilen cevapların yanı sıra bu işin son derece sorumluluk isteyen bir işi olduğunu belirtmek gerekir. Bu meslekte uzman olabilmek için işine sadık olmak önem taşır. Özellikle büyük firmalar ve bürolar uzman kişilerle çalışmak isterler.

Yemin belgesine sahip olmayan tercümanlar çeviri yaptıkları belgenin altına imza atma yetkisine sahip değillerdir. Resmi olarak bakıldığında da bu belgeler geçersiz sayılır. Yapılan çevirinin geçerli olabilmesinin tek kuralı vardır. Bu kural da yapılan çevirinin resmi olarak noter tasdikli olmasıdır. Yemini tercümanın imzası bulunan ve noter tasdikli çeviriler resmi evrak olarak geçerlidir.

Tercümanlar yaptıkları çeviriler ile insan hayatını değiştirecek fikirler vermiş olur. Yeminli tercümanlık yapan kişinin çeviri yaparken objektif olması zorunludur. Yazı içeriği kaynak dilden hedef dile eksiksiz ve doğru çevrilmelidir. Yapılan işin isteyerek ve önemsenerek yapılması gerekir. Yapılan işte çevirinin gizliliği kuralı varsa titizlikle uyulmalıdır. Yapılabilecek her hata hukuksal olarak çevirmenin başına patlayabilir. Mahkeme tercümanlığı ise noter yeminli tercümanlık hizmetinden farklıdır. Mahkemede tercümanlık yapılabilmesi için noter yeminli tercüman olma özelliği aranmaz. Mahkeme huzurunda yemin etmek ve mahkemenin bu yemini onaylaması yeterlidir. Yeminli tercümede yapılan işin net ve aslına uygun olarak gerçekleşmesi büyük önem taşır. Tercümanlık oldukça zor iştir. Aslına sadık çeviri yapılabilmesi işe o ölçüde değer katar. Sektör geniş imkânlara sahip, ciddi anlamda önem arz eden bir iştir.