Sektör İçin Çeviri Eğitimi

Ülkemizde mütercim tercümanlık, çeviribilim ve uygulamalı çevirmenlik bölümlerinde okumakta olan yaklaşık 10 bin öğrenci var  (yıllık kontenjanı 2612 kişi). Kolaylık olması adına bölümlerin hepsine “çeviri bölümü”, çeviri eğitimi alanların hepsine de “çeviri öğrencisi” diyelim. Son yıllarda sayıları ve kaliteleri hızla artsa da çeviri bölümleri genç fakültelerimizden. Haliyle b...
Daha Fazla

Türkiye’de Çeviri Teknolojileri Eğitimi

Devlet üniversitelerinde yeniliklere girişmek zor iş. Bir bilgisayar laboratuvarının oluşturulması, hele hele çeviri gibi etki anlamında gündelik hayatının merkezinde ancak ticaret ve toplum algısı anlamında kenarda bulunan bir alanda yeniliğe girişmek gerçekten zor. Böyle bir alanda Işın Öner’in girişimleriyle Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan bilgisayar laboratuvarında, yine ...
Daha Fazla

Öğrenci ve Akademisyen Profili Açısından Çeviri Eğitiminin Somut Sorunlarına Eleştirel Bir Bakış

Çeviri eğitiminin asıl sorununun dil olarak belirlenmesi ve dil sorunu çözüldüğünde çeviri eğitiminin başarıya ulaşacağı düşüncesi, çeviri alanında uzman olan akademisyenlerin görüşünü temsil edemez. Çeviri, hiçbir çeviribilim literatüründe yabancı dille sınırlandırılmamıştır. Çeviriye yabancı dil kaynaklı bakış açısı, çeviri alanı dışındakilerin veya çeviri bölümlerinde yer al...
Daha Fazla

Türkiye’de Çeviri Eğitimi Nedir? Nasıl Olmalıdır?

Çeviri eğitimi veren bölümlerde okuyan öğrencilerden, kendilerine sunulan programlar dâhilinde, öğrenimleri sonunda çok yönlü çeviri edinci geliştirmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda, çeviri bölümleri müfredatları çeviri edincini; dil edinci ve kültür edincini geliştirmeyi amaçlayan dersleri içermektedir (Eruz, 2008). Müfredatta yer alan kuramsal dersler, ders etkinliği içind...
Daha Fazla

Çevirmenlikle Tanışma Süreci: Çeviri Stajı

Çeviri stajı konulu bu yazımda kendi staj deneyimimden hatırladıklarım ve İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalındaki staj koordinatörlüğü deneyimim ile Staj Değerlendirme dersinde öğrencilerin staj deneyimleri üzerine yaptığım gözlemlerden yola çıkarak çevirmen adayları için yararlı olabileceğini düşündüğüm bilgiler aktarmaya çalışacağım. Çeviri ...
Daha Fazla

Yurt Dışında Çevirmenlerin Çalışma Koşulları

Yurt dışında çevirmenlerin çalışma koşulları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Çevirmenlerin haklarını savunan ve çalışma koşullarını belirleyen uluslararası örgütler bulunmaktadır. Uluslararası Çevirmenler Federasyonu (FIT), Çevirmenlik Bildirgesi’nde çalışma koşullarını uygun hale getirmek ve çeviri kalitesini yükseltmek amacıyla çevirmenlerin sözleşmelerinde mutla...
Daha Fazla

Çeviri ve Çevirmenlik Hakkında

Çevirmenlik, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde oldukça faal olan Jön Türkler hareketinin öncülerinden Namık Kemal dâhil pek çok önemli yazar ve aktivistin ilk mesleğiydi. Bu kişiler yurt dışında eğitim görmüş ve ülkemizde henüz faaliyet göstermeye başlayan tercüme odalarında çalışmaktaydı. Tercüman adı verilen bu kişiler daha sonra politik hayata da atılacak, gazeteler ...
Daha Fazla

Bürolara Mektup

Sevgili Çeviri Büroları, Biz çevirmenleri size ayrıca bir de buradan tekrar bir anlatmak isterim. Elbette birçoğunuz zaten çevirmenlikten gelmiş olup kendi ofisinizi açmış olanlardan olabilirsiniz, ancak sanırım bazen sizlerin de eski zamanlarınızı size tekrar hatırlatmak faydalı olabilir. Ne dersiniz? Eski günleri bir kez daha hatırlamaya var mısınız? “Birlikte çalışırsa...
Daha Fazla

En İyisi Çevirmenlerin

Çevirmenlik her şeyden önce bir yazı edimidir. Çevirmen, yazan kişidir en başta. Buradan hareketle söylersek, çevirmen her şeyden önce bir yazardır. Bir ‘yazı işçisi’ olan çevirmenin en başta gelen ödevi yazı yazma zanaatına, yani yazı yazmanın en temel meselesi olan ‘cümle kurma’ işine hâkimiyettir. Yazı işçiliğinin gerektirdiği her şeye bu yüzden, tıpkı yazar gibi, çevirme...
Daha Fazla

Çevirmen ve Çevirmenlik

Çevirmenlik; insan denilen varlığın kaotik ruh yapısındaki duygusal ve düşünsel faaliyetlerin tamamına “tercüman olma” durumudur.  Çevirmen; bu karmaşanın veya kaosun tam ortasında, bütün bu algı süreçlerini yazarın duygusal-düşünsel gücüyle ve onun anlatım diliyle analiz eden ve kendi dilinde “tercüman olma” işlevini yerine getiren kişidir. Çeviri eyleminde “olmazsa olmaz” ...
Daha Fazla