Redaksiyon Nasıl Yapılır

Redaksiyon kelime anlamı olarak, yazılmış bir metnin üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparak yayıma hazır hale getirmek demektir. Yazılmış bir yazının veya tercümenin imla, gramer ve terminolojik açıdan kurallara uygun olmasını sağlamaktır. Redaksiyon nasıl yapılır dendiğinde ilk olarak söylenmesi gereken şey sadece imla ve gramer hataların düzeltilmesi ile kalınmayıp aynı zamanda yazıda bütünlüğün sağlanması olmalıdır. Redaksiyon kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir.

redaksiyon-nasıl-yapılır

Redaksiyon, imla hatalarını ve bilgi akışındaki hataların düzeltilmesini sağlar. Gazetecilik sektöründe redaksiyon nasıl yapılır, diye sorulduğunda da cevabın haber ajanslarından gelen metnin gazetenin yayın politikasına, imla kurallarına ve dil bilgisine göre yeniden kaleme alınması olması gerekir. Özellikle edebi çeviri, reklam çevirisi ve sloganları, akademik çeviri gibi uzmanlık isteyen işlerde çeviri sonrası kontrol, editör denetimi ve yazım denetimi zorunludur. Kitap, broşür, makale, söyleşi, dergi yazıları ve her türlü edebi metinlerde yazıların imla kurallarına göre düzenlenmesi ve yayıma hazır hale getirilmesi için hizmet veren firmalar bulunmaktadır. Web sitelerinin içeriklerinin düzenlenmesi ve reklam metinlerinin hazırlanmasında da redaksiyon işlemi yapılmalıdır. Roman, öykü, deneme gibi edebi yazılarda yayım öncesi son okumalar büyük önem taşımaktadır. Büyük emek harcanarak yazılan akademik metinlerin, yüksek lisans ve doktora tezlerinin redaksiyon işleminden geçmesi en az yazımı kadar önemlidir. Bu metinlerin yazım kuralları ve yazım tekniği açısından ele alınması anlatım zenginliği açısından düzenlenmeli ve konu bütünlüğü ile tutarlılığının profesyonel bir gözle değerlendirilmesi gerekir. Redaksiyon veya düzelti profesyonel bir iştir. Sadece yazıdaki imla kurallarının düzeltilmesi olarak algılanmaması gereklidir. Dilin ustaca kullanımının yanı sıra metin bütünlüğünün korunarak, yazarın üslubunu bozmadan gerekli ve yerinde düzeltmelerin başarı ile yapılması gerekir. Normal şekli ile yapılan redaksiyonlarda metinlerde dilbilgisi kuralları, terim kullanımı, dilin yerinde kullanımı ve format kontrolleri yapılır. Bazı yazılarda tek kontrol yapılırken bazı yazılar iki kere farklı kişiler tarafından kontrolden geçirilir. İleri düzenlemelerde ise mantık akışı, sunumun doğruluğu ve yeterliliği, bilginin açıklığı ve anlaşılır olması, dilbilgisi kuralları, terim kullanımı ve format gözden geçirilir ve düzenlenir. Redaksiyon yapılmamış metinler kesinlikle bitmiş sayılmaz.

Redaksiyon nasıl yapılır dendiğinde bu işlemi kimin yaptığı sorusu akla gelir. Redaksiyon yapan kişilere redaktör denir. Hemen her basın yayın kuruluşunda ve yayın evlerinde kadrolu olarak en az bir redaktör çalışmaktadır. Tercüme hizmeti veren kurumsal şirketlerde de redaktör çalıştırılır. Çeviri hizmetlerinde kaliteli iş çıkarabilmek için redaksiyonun yapılması zorunludur. Redaktör yaptığı çalışmada uygun bulduğu değişiklikleri göstermek zorunda değildir. Redaktör işini yaparken sadece var olan hataları düzenlemekle kalmaz metin içerisindeki bütünlüğü de sağlar. Redaktör olabilmek için Türkçe dilbilgisi kurallarına yüksek seviyede hâkim olmak gerekir. İlgili üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun kişiler redaktör olabilir. Ufak hataları dahi görebilme ve titizlik çalışmanın kalitesini artırarak redaktöre tecrübe kazandırmaktadır.