Tercüme Dergileri

tercume-dergisi-199x272

Uluslar arası platformda ülkeler arasında diyaloglarında sağlanmasında tercümanların çok önemli katkıları bulunmaktadır. Her ülkede çok önemli bir statü sahibi olan tercümanlar; fuarlarda, geniş katılımlı toplantılarda, konferanslarda hep ilk aranan isim olmakta, farklı kültürlerin birbirilerini anlamadaki en önemli yardımcıları olmaktadır. birey olarak farklı kaynaklardan da yararlanmak mümkün olmakta; bunlardan biri olan tercüme dergileri, hem tercümanlar için çok önemli bir kaynak olmakta, hem de normal bireyler için fikir verici kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz tarihinde Cumhuriyetten önce de bu tür dergilerin basıldığını bilmekteyiz. Sonraki dönemlerde de farklı içeriklere sahip çeviri dergileri yayınlanmış olmakta ve bir çok kesimin bu şekilde istifadesine sunulmaktadır.

Dergilerde genel olarak tercümanlık mesleği ele alınarak; haber, kongre ya da bültenler gibi başlıklar altında sözlü çevirileri desteklemeye yönelik yazılar bulunmaktadır. Bu anlamda Hasan Ali Yücel zamanında basılan Tercüme Dergisi, o yılların en popüler dergileri arasında yer almakta idi. Dergi, 1940’lı yılların başında iki ayda bir basılmaya başlanmış ve 1966 yılına kadar 87 sayı olarak arşivlerdeki yerini almıştır. Derginin önsözü de Hasan Ali Yücel tarafından yazılmış ve ülkemizdeki çeviri hareketinin geçmişi ile alakalı ufuk sayılabilecek bilgiler sunmuştur. Farklı dillerde düşünce dünyasında farklı bakış açıları kazanmak adına yayınlanmaya başlayan bu dergiyi Yeni dergi ve Yeni ufuklar adındaki tercüme dergileri takip etmektedir.

1964’ten sonra yayınlanmaya başlayan bu tercüme dergileri 1980 sonuna kadar yayın hayatına devam etmiştir. Bu dergilerdeki bir farklılık ise kendilerine amaç olarak çeviri başlığı seçmemeleridir. Çeviriyi araç olarak kullanan bu dergiler, farklı ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek ülkemiz insanının düşünce ve fikir dünyasına katmayı hedeflemişlerdir. Bir kavram olarak çeviriyi hiç işlemeyen dergiler daha sonraki dönemlerde diller ve çeviriler üzerindeki bir takım çalışmalara da ışık tutarak kendi kültürümüzde yer vermeye çalışmışlardır. Bu alandaki katkıları ile Tercüme dergisi unutulmayacak hizmetler sunmuş olmakta, kendi dilimizin gelişimi açısından da çok önemli katkılar sağlanmıştır. Yazko adındaki tercüme dergisi ise daha yakın tarihlerde gözümüze çarpmakta, 1981 de başlayan yayın hayatına 1984 tarihinde son vermiştir. 18 sayı olarak arşivlerde yer alan dergiyi 1980 yılından sonra çıkan ve sadece birkaç sayı olarak yayınlanan: MEb, BSF Dün, ABC ve Bugün Çeviri takip etmiştir.

1992 yıllarının başına ulaşmış tercüme dergileri arasında Metis Çeviri seçeneği bulunmakta, arşivlerde 21 sayısı bulunan derginin en önemli özelliği çeviriye bakışta tüm ince ayrıntılarla birlikte anlatımlar yapmıştır. Özellikle uzmanlık alanlarına göre dizayn edilmiş dergi bu alanda yayınlanan en önemli destek kaynağı olarak bu alanda çalışmaları olan herkesin istifadesine sunulmuştur. Metis de çağdaş çeviri kuramlarından bu alanda yapılan tüm tartışmalara kadar pek çok yararlı bilgi bulunmakta, hala da tüm tercümanlar için çok önemli bir kaynak olarak raflarda yerini almaktadır. Sonraki yıllarda Varlık, Kitap-lık, Tömer gibi adı sıkça duyulan dergiler yayınlanmaya başlamış ve çeviri alanda farklı ülkelerdeki her yenilik çok özel çalışmalarla ülkemizdeki bu alanda hizmet verenlerin istifadesine sunulmuştur.