Türkçe Konuşulan Ülkeler ve Şiveler

Türkçe, Ural-Altay Dil Ailesi grubunda ve Altay diller kolunda bulunmakta olan bir dil olarak gözükmektedir. Tarihin en eski dilleri arasında yer almakta olan Türkçe, günümüzde pek çok farklı ülkede resmi dil olarak kabul görmekte veya resmi dil olmasa da kişiler tarafından konuşulabilmektedir. Günümüzde 85 milyondan daha fazla kişinin Türkçe konuştuğu resmi kayıtlarda yer almaktadır. 85 milyon Türkçe konuşan kişi sayısı, farklı lehçeleri ve farklı ağızları da içerisinde barındırmaktadır. Özellikle Türkiye topraklarının dışında konuşulmakta olan Türkçe bir çok farklı söyleniş tarzına sahip olarak farklılık göstermektedir.

turkce-konusulan-ulkeler-siveler

Türkçenin Konuşulduğu Ülkeler

Türkçe, coğrafya açısından Türk topraklarından taşarak daha birçok coğrafyaya kadar uzanmış bir dildir.

Türkiye,

Bulgaristan,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Yunanistan,

Kosova,

Romanya,

Azerbaycan,

Suriye,

Irak,

Makedonya’da aktif olarak konuşulmaktadır.

Türkçe, sadece farklı coğrafyalarda yaşayan Türk toplulukları tarafından değil aynı zamanda göçmen topluluklar tarafında da Avrupa ülkelerinde yoğun olarak konuşulmaktadır.

Almanya,

Fransa,

Avusturya,

Hollanda,

Amerika Birleşik Devletleri,

Belçika,

Danimarka,

İsveç,

Avustralya

İsviçre,

Birleşik Krallık, bu göçmen ülkeler arasındaki sıralamayı oluşturmaktadır.

Türk toplulukları ve göçmenler tarafından konuşulmakta olan Türkçe aynı zamanda Ahıska Türkleri tarafından da farklı bölgelerde konuşulmaktadır.

Azerbaycan,

Rusya Federasyonu,

Kazakistan,

Kırgızistan,

Özbekistan,

Ukrayna gibi bölgelerde bulunan Ahıska Türkleri, Türkçe konuşmaktadır.

Türkçenin Resmi Dil Olduğu Ülkeler

Türkiye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Türkçe resmi dil olarak kabul edilmektedir.

Türkçenin Ağızları

Şive olarak da bilinmekte olan ağız, yani farklı telaffuzlarla kelimelerin söylenmesi her dilde olduğu gibi Türkçede de bulunmaktadır. Osmanlı döneminden günümüze kadar yoğun olarak yansımalarını hissettirmekte olan ve ülkemizin şu anki halinde de bulunan farklı şiveler yani ağızlar farklı gruplara ayrılım göstermektedir.

Anadolu Ağızı

Anadolu’nun farklı bölgelerinde farklı ağızlar bulunmakta ve o bölgelerde yaşamakta olan kişiler, bu ağızları aktif olara kullanmaktadır. Sınırlara göre ayrılım göstermekte olan ağız bölgeleri doğu, kuzeydoğu ve batı grubu olarak ayrılmaktadır.

Doğu Grubu

Siirt, Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Hakkâri, Urfa gibi şehirlerde konuşulmakta olan ağız kendisine göre telaffuz farklılıklarını sergilemektedir. Dildeki ifadeler, yuvarlanmadan daha kaba bir şekilde telaffuz edilmektedir.

Kuzeydoğu Grubu

Rize, Trabzon, Kalkandere, İkizdere, Gündoğdu, Büyükköy gibi bölgelerde konuşulmakta olan bu ağızda da yine söylemde farklılıklar oluşmaktadır.

Batı Grubu

Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya gibi Batı bölgesinde bulunan şehirlerde konuşulmakta olan Batı ağzı daha, modern Türkçe ile telaffuz edilmektedir.

Rumeli Ağızı

Rumeli Ağız bölgesi temelde Doğu ve Batı olarak ayrılık göstermektedir. Balkanlarda konuşulan bu ağızda Anadolu ağzından daha farklı yazılım ve telaffuzlar bulunmaktadır. Balkanlarda aktif olarak konuşulmaktadır ve aynı zamanda Yunanistan’a kadar uzanmaktadır.