Tercümanlık Bölümü İş İmkanları

İnsanlar hayatlarında belli koşullara sahip olabilmek için çalışmaları gerekir. Hangi mesleği yapmak istediklerine ise lise döneminde karar vermektedirler. Mütercim Tercümanlık bölümünü tercih etmek isteyen kişilerin bölüm hakkında gerekli bilgilere sahip olması gerekir. Bu durumda bir araştırma yapıldığında bölüm de yabancı bir dilde yazılmış olan metnin nasıl çevrileceği sa...
Daha Fazla

Tercüme Dergileri

Uluslar arası platformda ülkeler arasında diyaloglarında sağlanmasında tercümanların çok önemli katkıları bulunmaktadır. Her ülkede çok önemli bir statü sahibi olan tercümanlar; fuarlarda, geniş katılımlı toplantılarda, konferanslarda hep ilk aranan isim olmakta, farklı kültürlerin birbirilerini anlamadaki en önemli yardımcıları olmaktadır. birey olarak farklı kaynaklardan da...
Daha Fazla

Tercüme Tarihi

İnsanlar yüzyıllar önce iletişim kurmaya ve birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmaya başlamışlardır. Tercüme ihtiyacı ise farklı dillerin ortaya çıkması ise başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Diller bundan 100.000 yıl önce ortaya çıkmaya başlamıştır, yazı ise yaklaşık olarak 5.000 yıl önce bulunmuştur. Buradan hareketle tercüme tarihinin çok eskilere dayandığını ...
Daha Fazla

Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

Yolda, çevremizde ‘’Yeminli Tercüman‘’ ya da ‘’Yeminli Tercüme Yapılır‘’ tabelaları görürüz. Yeminli tercümede söylenilmek istenen ihtiyaç duyulan belgenin kaynak dilden hedef dile çevrilmesi işlemidir. Bu işlemin noterden yemin belgesi olan tercümanlar tarafından yapılması ve yetkili tercüme bürosu tarafından imzalanıp kaşelenmesi tamamlanması gerekir. Nasıl yeminli tercüman...
Daha Fazla

Mütercim-Tercüman Kimdir?

Mütercim - tercüman kimdir sorusunun cevabı şudur. Yazılı bir dokümanın yazılı olduğu kaynak dilden hedef dile yine yazılı olarak çevrilmesidir. Bu dokümanlar kitap, metin, gazete, ansiklopedi, sözleşme veya hukuki kararlar olabilir. Yazılı kültürün herkesle paylaşılmasında mütercim tercümanın rolü çok büyüktür. Çevirilerin doğru ve tarafsız bir biçimde yapılması son derece...
Daha Fazla

Ardıl Çeviri

Tercüme geçmişten günümüze hayatımızın bir parçası olmayı başarmış ve hem yazılı hem de sözlü çeviri kültürel paylaşım ve iletişimde önemli bir rol oynamıştır. Sözlü çeviri genellikle bir kabin içerisinde çeşitli ekipmanlarla gerçekleştirilmektedir. Sözlü çevirinin bir diğer yöntemi ise ardıl çeviri yöntemidir. İsminden de anlaşılmakta olduğu gibi esas konuşmacının ardından t...
Daha Fazla

Tercüme Nasıl Yapılır?

Tercüme özen gösterilmesi gereken ve kaynak metindeki bilgilerin hedef metne doğru bir şekilde aktarılmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. Tercüme nasıl yapılır veya iyi bir tercümenin özelliklerini sıralamak gerekirse bu süreci üç temel bölüme ayırabiliriz. İlk süreç kaynak metnin çözümlenmesidir. Kaynak metnin çözümlenmesi sürecinde tercüman okumalar ve araştırmalar yaparak...
Daha Fazla

Tercüme Nedir?

Tercüme nedir? Bu soru yıllardır pek sorulmadan ve araştırılmadan günümüze dek gelmiştir. Tercümeyi genel olarak bir dilden başka bir dile, yani daha güncel kavramıyla kaynak dilden hedef dile metinsel veya sözlü olarak yapılan diller arası çevrimdir. Günümüzdeki haliyle tercüme kavramını incelediğimizde ise, uluslar arasında yoğun olarak kendini hissettiren etkileşimle birl...
Daha Fazla