Tercüme Mesleğinin Geleceği

Etkileşimin günden güne arttığı günümüzde, tercüme oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bireyler, kurumlar ve devletlerarası iletişimin doğru ve başarılı aynı zamanda hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi adına tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tercümanın Görevleri Tercüman, bir dilden başka bir dile çeviri yapmakta olan kişi anlamına gelmektedir. Bir tercümanın, t...
Daha Fazla

Çeviri Süreci Nasıl Olmalıdır?

Farklı ülkelerde farklı diller kullanılır ve gerek ticari, gerekse sosyal alanlarda anlaşmayı sağlamak için çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak çoğu zaman kelime kelime çeviriler anlam olarak hedef kaynaktaki metne karşılık gelmemekte, bu açıdan alanında uzmanlığı bulunan çevirmenlerin sadece sözcük değil, terim anlamları ile birlikte çeviriler yapması istenen verimin s...
Daha Fazla

Tercüme Sorunları ve Zorlukları

Tercüme edilerek kaynak dilden çevrilen yazıları okurken hiç farkında olmadığımız durum bu işin ne emeklerle hazırlanarak yapıldığıdır. Farklı tercümanlardan aynı kitapları ya da metinleri okuduğumuzda yapılan işin kalitesi hakkında bir yorum yapabiliriz. Tercüme sorunları ve zorlukları, çevirmenin yaptığı titiz çalışmalar ile okuyucuya yansımaz. Çeviri yapılmadan önce ilk ol...
Daha Fazla

Tercümanların Araştırmacı Olması

Dünyanın pek çok yerinde akademik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların duyurulması ve paylaşılmasında bilimsel ve akademik metinler kullanılmaktadır. Makale, tez, sunum ve bildiri gibi metinlerin tercümanların araştırmacı olması ile istenen düzeyde sonuca ulaşılması için büyük önem arz etmektedir. Bu tür metinlerin hedef dile çevriminde alanında uzman tıp, eczacılık, müh...
Daha Fazla

Tercümanların Sözlük Kullanımı

Alanında profesyonel hizmet veren her tercüman ihtiyacı dâhilinde sözlük kullanır. Kullanılan sözlükler geleneksel veya online olanlardır. Tercümanların sözlük kullanımı avantajlar sağladığı gibi dezavantajlar da sağlar. Geleneksel olarak kullandığımız kitap şeklindeki sözlükler tercümana zaman kaybettirir. Online sözlükte bir kelimenin karşılığını bulmak çok daha kolay ve hı...
Daha Fazla