Avrupa’da Konuşulan Diller

Avrupa, tarih boyunca birçok farklı dil ailesine ev sahipliği yaptı. Avrupa coğrafyasında ortaya çıkan diller farklı coğrafyalara da sıçramayı başardı ve büyük kitlelere yayılım gösterdi. Günümüzdeki haliyle Avrupa’da konuşulmakta olan dillerin büyük bir çoğunluğu Hint-Avrupa dil ailesine mensup olarak ön plana çıkmaktadır. Hint-Avrupa dil ailesinden gelmekte olan ve Avrupa’da aktif olarak konuşulmakta olan diller temel olarak 8 farklı grup altında incelenmektedir.

avrupa-dilleri

  1. Germen diller

Germen dillerin konuşulduğu alanlar oldukça geniş sınırlara sahiptir. Germen dillerinin üyesi olan Almanca; Batı ve Doğu Almanya’da, İsviçre ve Avusturya’nın Alman yerleşim bölgelerinde canlı olarak konuşulmaktadır. Germen dillerinin bir diğer üyesi olan İngilizce ise, Britanya Adaları’nda başlıca konuşulmakla birlikte bu dil ailesinin en etkili elemanı olarak gözükmektedir. Germen dillerden biri olan Hollanda dili ise Almanya’nın belli kesimlerinde, Hollanda’da ve Belçika’da sıklıklı konuşulmaktadır. Germen dilleri batıda bu şekilde yayılım göstermekle birlikte bir de kuzey kolu bulunmaktadır. Bu dil İskandinav dilleri olarak adlandırılmaktadır. Danca, Norveççe, İzlandaca, İsveççe Kuzey Germen dillerini oluşturmaktadır.

  1. Roman diller

Aslen Latinceden günümüze ulaşan diller Roman dil ailesi grubunu oluşturmaktadırlar. Bunlar; İtalyanca, Portekizce, Romence, İspanyolca ve Fransızca olmaktadır. Roman dil ailesine bağlı olan diller farklı coğrafyalarda da konuşuluyor oluşlarıyla ön plana çıkmaktadırlar. Romence ise Latince’nin evrim geçirmiş bir parçası olarak adlandırılmaktadır.

  1. Slav diller

Slav dilleri yapıları itibari ile Hint-Avrupa dil ailesine mensup olan dillerden farklılık göstermekte olan dillerdir.

Slav dilleri;

Rusça

Ukraynaca

Beyaz Rusça

Çekçe

Slovakça

Lehçe

Hırvatça

Boşnakça

Sırpça

Karadağca

Bulgarca

Pomakça

Makedonca olarak farklı alt gruplara ayrılmaktadırlar. Slav dillerinin kendi arasında oluşan farklılıklar ise temelde telaffuzdadır.

  1. Kelt diller

Büyük Britanya Adaları’nda, İngilizce olarak konuşulmakta olan diller Kelt dillerini oluşturmaktadır. Galler, İrlanda ve İskoçya gibi bölgeler kendi dilleriyle başlı başına Kelt dilleri oluşturmaktadırlar.

  1. Baltık diller

17.yüzyıla kadar aktif olarak konuşulan ve Batlık dil ailesi grubunun en etkili üyesi olan Eski Prusya dili günümüzde konuşulmayan bir dildir. Günümüze Baltık dillerinden ulaşan Lentonca, oldukça bilinen ve canlı bir dildir.

  1. Yunanca

Aktif olarak Yunanistan’da kullanılmasının yanı sıra Ege Adaları ve Kıbrıs’ta da konuşulmakta olan bir dildir. Yunanca sadece bu bölgeleri değil aynı zamanda; Bulgaristan, Yugoslavya, Makedonya ve Arnavutluk gibi bölgeleri de etkilemiştir. Bu bölgelerde hala bir kısım Yunanca konuşan kesim bulunmaktadır.

  1. Ermenice

Avrupa’da konuşulan diller arasında en az bilinen ve en az konuşulan dil olarak ortaya çıkmaktadır. Ermenice, Ural-Altay dil ailesine mensuptur.

  1. Arnavutça

Günümüz modern Arnavutçası giderek Latinceye yakınlık göstermektedir. Arnavutça, farklı dil ailelerinden gelen kelimelerin de içerisinde sıklıkla yer aldığı bir dil olarak gözükmektedir. Günümüzde yoğunluklu olarak Arnavutlukta konuşulmaktadır.