Çeviri Süreci Nasıl Olmalıdır?

ceviri-sureci

Farklı ülkelerde farklı diller kullanılır ve gerek ticari, gerekse sosyal alanlarda anlaşmayı sağlamak için çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak çoğu zaman kelime kelime çeviriler anlam olarak hedef kaynaktaki metne karşılık gelmemekte, bu açıdan alanında uzmanlığı bulunan çevirmenlerin sadece sözcük değil, terim anlamları ile birlikte çeviriler yapması istenen verimin sağlanmasında etkili olacaktır. Çeviri süreci nasıl olmalı başlığı üç ana evre altında incelenmelidir. Dikkat edilen her ayrıntı çevirisi yapılan metnin aslına uygun olarak kullanılmasını sağlayacaktır.

İlk aşamada çeviri öncesinde yapılması gerekenler bulunmaktadır. Bu kısımda yapılacak çevirilerin amacının net olarak ortaya konulması ve hangi amaç için kullanılacağının bilinmesi gereklidir. Bu aşama çözüm evresinin temelini oluşturur. Sonraki aşamada ise çeviri yapılacak metinde yapılacak tüm işlemlerin tek tek saptanması gereklidir. Bunun için çeşitli betimlemeler yapılabilir. Son kısımda ise artık metnin formüle edilerek yeni dile aktarılması bulunmaktadır. Ancak bu kısımda dikkat edilmesi gereken bir özellik olarak amaç ve işlemler arasında tercüme esnasında yapılması gereken yorumlar bulunmaktadır. Kelimelerin hangi alanda ise o kategori altında anlamlandırılması, çeviri metni için ideal sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Çeviriye genel anlamda bakıldığında bir bilim dalı karşımıza çıkmakta, kendi başına incelenmeyen bu dal anlam biliminin bir kolu olarak araştırmalara konu olmaktadır. Bu başlık altında yapılan tüm araştırmalar çeviri bilimi ile ilgili olmaktadır. Çeviri süreci nasıl olmalı başlığı altında çevirmenler bu süreci kum saatine benzetmektedir. Üst kısımda çevirmenin elinde çeviri yapılacak metin ve dil bulunmakta; bu malzemelerle yaşanan bir çözümleme evresinden sonra karar aşaması kum saatinin kırılma noktası olmaktadır. Alt kısımda ise karar noktasından geçen bilgiler birleştirme evresinde hedef dile çevrilmiş olarak ortaya çıkacaktır. Çeviri kuramını önemli kılan nokta ile anlam açısında bildirim sağlamasıdır. Çevirmenlerin yazınsal hatta sözlü olarak tüm çeviri kaynakları ile ilgili fikirleri bulunmaktadır.

Sağlıklı bir çeviri süreci takip edilebilmesi için çevirmenlerin de gerekli donanıma sahip olması gereklidir. Çevirmen öncelikle çevirisi yapılacak kaynağın nicelik olarak inceler ve değer olarak karar verir. Eldeki bilgilere göre metni yorumlayarak çeviri işlemini gerçekleştirir. Çeviri süreci nasıl olmalı başlığı altındaki en önemli konu da bu şekilde olmakta, kelimelerin sözlük anlamı dışında cümle içerisindeki anlamı ile de çevrilmesi büyük önem taşımaktadır. Çeviri bürolarında bu işleri profesyonel bir şekilde yapan pek çok çevirmen bulunmakta, kaliteli- tutarlı ve hızlı bir şekilde hizmetler sunabilmek adına bu özelliklere dikkat edilmektedir. Çevirmenler ortaya çıkardıkları işlerde anlam kaybı yaşatmamak adına, bu aşamalara dikkat ederek özenle çalışırlar. Çevirmenlerin yanıldıkları zamanlar da olabilmekte; bunların nedenleri arasında anlayış farklılıkları ve yaşamsal etkiler olabilmektedir. Standart özelliklerle çeviriler yapılabilmesi için her çevirmen kendini uzmanlaştığı alanda ve çeviri yaptığı dil konusunda geliştirmeye çalışmaktadır.