Mütercim-Tercüman Kimdir?

mutercim-tercuman-kimdir

Mütercim – tercüman kimdir sorusunun cevabı şudur. Yazılı bir dokümanın yazılı olduğu kaynak dilden hedef dile yine yazılı olarak çevrilmesidir. Bu dokümanlar kitap, metin, gazete, ansiklopedi, sözleşme veya hukuki kararlar olabilir. Yazılı kültürün herkesle paylaşılmasında mütercim tercümanın rolü çok büyüktür. Çevirilerin doğru ve tarafsız bir biçimde yapılması son derece önemlidir. Mütercim – tercüman kimdir dendiğinde akla gelen ilk cevap tercümanla mütercim arasındaki farktır. İki dili iyi bilen kişi hedef dil ile kaynak dil arasında sözlü olarak tercüme yapabilir ancak yazılı tercüme yapacak kişinin mütercim olması gerekir. İki dili de bilen kişinin okuryazarlığı yoksa mütercimlik yapamaz. Bir kişi hem mütercim hem tercüman olabilir. Mütercim – tercüman olmak için bilinen dillerde hem konuşma hem de yazma becerisine sahip olmak yeterli olur.

Mütercim – tercüman kimdir ve ne iş yapar? Kitap, film, makale, tez, ticari yazışma, sözleşme, hukuki evrak, vize evrakları ve pek çok resmi belgenin hedefi dile çevrilmesi için hizmetine başvurulan profesyonel kişilere mütercim tercüman denir. Tercümanlık mesleğinin pek çok zorluğu vardır. Mütercim tercümanlar çeviri yapacakları dilin en ince ayrıntısına kadar yazılı ve sözlü olarak hâkim olmak zorundadır. Duyduklarını anında anlayıp hedef dile çevirmeleri çok önemli bir zorunluluktur. Tercümanlar gerektiği zamanlarda toplum önünde konuşmaya ve ünlü kişilere çeviri hizmetinde bulunmaya da alışık olmalıdır.

Rahat ve akıcı konuşmanın yanı sıra jest ve mimiklerin doğru ayarlanabilmesi de büyük önem taşır. Özellikle sözlü tercüme yapan simultane tercümanların iyi bir hafızaya da sahip olması gerekir. Simultane tercüme yapan kişilerin not alarak sonra çeviri yapma gibi bir şansı yoktur. Simultane tercüme yapanlar teknik desteklerle konuşmacının sesini duyar ve eş zamanlı olarak konuşulanı dinleyicilere aktarır. Günümüzde konferanslarda, önemli toplantılarda, pek çok ülkenin katıldığı forumlarda simultane tercüme hizmeti verilir.

Mütercim – tercüman kimdir ve nasıl mütercim tercüman olunur sorusunun cevabı şöyledir. Mütercim tercümanlar dört yıllık bir lisans eğitimi alır ve mezun olurlar. Mezun olduklarında aldıkları diploma ile kendi tercüme bürolarını kurma yetkisine sahip olurlar. Mezun olanlar kendi bürolarını açarak iş hayatına atılırlar. İş yeri açmak istemeyenler de mevcut tercüme büroları ile çalışırlar. Mütercim tercümanlar tercüme ihtiyacı olan her alanda faaliyet gösterebilir.

Yazılı tercüme yapanların iş alanı daha genişken sadece sözlü tercüme yapanların iş alanı daha dardır. Mütercim tercümanların görevi çevri yapılacak metnin anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan hedef dil ile cümle cümle çevirisini yapmaktır. Bu sebeple tercümanın kendi dili ve çeviri yaptığı dili, kültürü ve yaşanan gelişmeleri yakından takip etmesi işini iyi ve kaliteli yapabilmesi için zorunludur.  Mesleği icra edenlerin kullandıkları ana malzemeler daktilo, bilgisayar, faks, kırtasiye malzemesi, sözlük ve her türlü yabancı yayınlardır.