Sözlü Çeviri Nasıl Yapılır?

Çeviri, günümüzde artık çok büyük bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bununla birlikte tercümenin kendine ait alt kategorileri bulunmaktadır. Çeviri ihtiyacı bu alt kategoriler arasında paylaşılmaktadır. Bunlardan birisi de sözlü çeviridir. Sözlü çeviri, çevirmenin hedef kişi ile dinleyiciler arasında bağ kurması olayıdır. Sözlü çeviriler, özellikle iş dünyasında yapılmakla birlikte en popüler kullanım alanları röportajlar ve TV programları olarak da sıralanabilmektedir.

Temel olarak sözlü çeviriler, simultane ve ardıl olarak ayrılmaktadır. Her iki sözlü çeviri yönteminin de kendine özgü farklı noktaları bulunmaktadır.

Simultane Çeviri Nedir?

Simultane çeviri; temel anlamıyla eş zamanlı olarak yapılan çeviri olarak tanımlanmaktadır.

Simultane Çeviri Nasıl Yapılır?

Simultane yani eş zamanlı olarak çeviri yapacak olan çevirmen, öncelikle çeviriyi yapmak için bir kabine girmektedir. Bu kabin içerisinde kulaklık ve mikrofon bulunmaktadır. Çevirmenin, konuşmacı ile birlikte çeviriyi eş zamanlı yapabilmesi bu kulaklık ve mikrofon sayesinde mümkün olmaktadır. Aynı zamanda simultane olarak yapılmakta olan çevirilerde, birden fazla çevirmen birçok farklı dile konuşmacıyı aktarabilmektedir. Kaliteli bir simultane çeviri yapılabilmesi adına ise ilk olarak ekipmanların doğru bir şekilde seçilmesi ve profesyonel olması gerekmektedir.

Simultane Tercüman

Giderek artış gösteren bir talep oranına sahip olan simultane çeviriler artık iş görüşmelerinden, siyasete, siyasetten de spora kadar bir çok farklı alan üzerine dağılım göstermektedir. Simultane çevirinin bu denli yüksek bir artış grafiği sergilemesi ise onu neredeyse başlı başına bir iş kolu haline getirebilecek seviyededir. Bu haliyle sözlü çevirilerin bir kolu halinde gözükmekte olan simultane çevirilerin, öneminin gittikçe artması beraberinde tercümanların niteliklerinde de, müşterilerin dikkatli bir arayışa girmesini sağlamıştır. Simultane çeviri yapmak için sadece üniversiteden mütercim-tercüman diploması almış olmak yeterli gelmez.

Simultane çeviriler anlık olarak yapıldığından dolayı, çevirmenlerin hata yapma gibi bir lüksü yoktur. Bu da tecrübe ve deneyimle gelen bir özelliktir.

Ardıl Çeviri Nedir?

Ardıl çeviri, çevirmenlerin belli bir süre zarfında konuşmacıyı dinlemesi ve ardından dinleyicilere aktarması olayıdır.

Ardıl Çeviri Nasıl Yapılır?

Ardıl çeviri yapan çevirmenler, tüm katılımcılarla birlikte masaya oturarak hiçbir teknik donanım kullanmadan dinleme yöntemi ile notlar alarak konuşmacının sözlerinin tamamını dinler ve daha sonra çevrimi gerçekleştirir.

Ardıl çevirilere genellikle gizli toplantılarda, teknik toplantılarda ve resmi toplantılarda başvurulmaktadır.

Sözlü Çeviri Yapacak Tercümanların Taşıması Gereken Nitelikler

Üniversite düzeyinde mütercim-tercüman diploması alan her kişi sözlü çeviri yapacak seviyeye ulaşabilmiş anlamını taşımamaktadır. Sözlü çeviriler, kendilerine ait belli başlı özellikleri barındırmaktadırlar.

1-Hızlı düşünebilme

2-Doğru kelime kullanımı

3-Kendini ifade edebilme becerisi

4-Düzgün bir diksiyon

5-Konuşmacının coşkusunu karşı tarafa aktarabilme (jest ve mimikler)

6-Çeviriyi konuşmacı ile aynı sürede bitirebilme yeteneği.

Bu özellikler, sözlü çeviri yapacak tüm tercümanların taşıması gerekmekte olan ortak özelliklerden en temel olanlarıdır.