Çeviri Süreci Nasıl Olmalıdır?

Farklı ülkelerde farklı diller kullanılır ve gerek ticari, gerekse sosyal alanlarda anlaşmayı sağlamak için çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak çoğu zaman kelime kelime çeviriler anlam olarak hedef kaynaktaki metne karşılık gelmemekte, bu açıdan alanında uzmanlığı bulunan çevirmenlerin sadece sözcük değil, terim anlamları ile birlikte çeviriler yapması istenen verimin s...
Daha Fazla