Tercüme Nedir?

Tercüme nedir? Bu soru yıllardır pek sorulmadan ve araştırılmadan günümüze dek gelmiştir. Tercümeyi genel olarak bir dilden başka bir dile, yani daha güncel kavramıyla kaynak dilden hedef dile metinsel veya sözlü olarak yapılan diller arası çevrimdir. Günümüzdeki haliyle tercüme kavramını incelediğimizde ise, uluslar arasında yoğun olarak kendini hissettiren etkileşimle birl...
Daha Fazla