Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Özellikle büyük şehirlerde görülen yeminli tercüman afişleri ve tabelaları her geçen gün biraz daha ihtiyaç duyulur hale gelmekle birlikte, dikkatleri üzerine çekmiştir. Tercüme yaptırmak isteyen fakat bu konu hakkında fikri olmayanlar ise haliyle yeminli tercümanın ne demek olduğunu merak etmektedir.

Yeminli tercüman; temel olarak normal bir tercüman ile aynı görevi görmektedir. Yani kaynağı verilen dilden istenilen (hedef) dile doğru yapılan tercüme işlemleridir. Yeminli tercümanın farkı ise noterden yemin belgesi bulunması ve tercümesi yapılmış olan belgelere imza atabilme, kaşe vurabilme yetkisine sahip olmasıdır. Yeminli tercümanların sahip olduğu bu özellik resmi evraklar için geçerli olmaktadır. Genellikle mahkemeler ve konsolosluklar için yapılmakta olan tercümelerde imza aranmaktadır.

Yeminli tercüman, belgelere attığı imza ve bastığı kaşe ile birlikte o belgeler üzerine tüm sorumluluğu üzerine alınan tercümanlardır.

Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

Yeminli tercüman olabilmek adına gerekli olan şartlar birbirinden farklı olmaktadır.

İlk olarak, yeminli tercüman olabilmek için TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üniversite düzeyinde yabancı dil eğitimi almış ve diplomaya sahip olmak da yeminli tercüman olmanın ön şartlarından biridir.

Bu ön şartlar haricinde, bazı resmi olmayan kaynaklarda TOEFL gibi sınavlar üzerinden değerlendirmeniz yapılarak yeminli tercüman olabileceğiniz yazabilmektedir. Bu tip asılsız bilgilere, itibar göstermemeniz gerekmektedir.

TC Vatandaşlığı ve üniversite diploması şartlarını sağladıktan sonra ise yeminli tercüman olmak için sıradaki işlem, noterin huzurunda yemin etmek oluyor. Huzurunda yemin ettiğiniz noter, sizin yemin zaptınızı verecektir. Üniversite düzeyinde mezuniyet belgenizi ibraz ederek ve son olarak da yemininizi ederek tercümandan, yeminli tercüman sıfatına sahip oluyorsunuz.

Edeceğiniz yeminde adınız, adresiniz, eğitim dereceniz, hangi yabancı dili bildiğiniz, noterin dile hakim olduğunuzu nereden bildiği, nasıl yemin ettiğiniz gibi detayların hepsi bir tutanak oluşturularak belge haline getiriliyor. Yemin tutanakları olarak isimlendirilen bu tutanaklar ise noterlik arşivinde saklanıyor. Noterler, zapt verdiği tercümanlar ile birlikte çalışıyor ve tercümanın yaptığı her yeminli tercümenin onayı için ekstra ücret alıyor. Bir tercümeye noter onayı veren tercüman bu tercümanın bir nüshasını da yine kendi arşivinde bulunduruyor.

Yeminli tercümanlar tüm bunların yanı sıra, sorumluluk üstlenebilecek ve sıkı bir çalışma disiplinine sahip olan kişiler olmalılardır. Zira, resmi evrakların getireceği mental yorgunluğun üstesinden gelemeyecek olan kişiler başarısızlıklar yaşayabilmektedir.

Yeminli Tercüman Nerelerde Çalışabilir?

Yeminli tercümeye olan ihtiyaç, yeminli tercümanların çalışma alanlarını çeşitlendirmiş ve artık bireysel, kurumsal fark etmeksizin resmi belgelerde, yeminli tercümanlar tercümeleri yapabilmektedir.

Yeminli tercümanların en çok tercih ettiği alan ise tercüme büroları olmaktadır. Yeminli tercümanların, yemin ederek zapt aldıkları dil üzerine çalıştıkları tercüme büroları da o dil üzerine yeminli tercüme büroları olarak adlandırılmaktadır.

Yeminli tercümanlar tercih ettikleri takdirde yalnız olarak (freelance) da çalışabilmektedirler. Yeminli tercümanların sahip oldukları sıfat ve üstlendikleri sorumluluk ile birlikte, aldıkları ücret normal tercümanlara göre daha yüksektir.