Tercüman Psikolojisi Tercüme Sektörünü Nasıl Etkiler?

Tercüman psikolojisi tercüme sektörünü nasıl etkiliyor?

Tercüme sektörü oldukça heterojen bir sektör olarak gözler önüne gelmekte. Heterojen sektörden kastedilen şey ise; başta insan faktörü olmak üzere pek çok değişkene bağlı olarak çalışılmasından doğan sıkıntılardır. Bu noktada tercümanlar gereksiz bir takım takıntılar içerisine girmekte ve tercüme bürolarını zor duruma düşürmeye devam etmektedirler. Kaliteli tercüme büroları bu noktada tercümanlarına gereken değeri vererek, onları anlama yoluna giderken, bir takım tercüme büroları ise bu noktada tercüman odaklı olarak çalışmayıp, tercümanlar ile sürekli olarak ters düşmeye devam etmektedirler.

Kaliteli tercümanlar evden ya da iş yerinde çalışsalar bile işlerini kaliteli bir şekilde yaparak, düzgün bir şekilde kaliteli işler yapmaya devam etmektedirler. Bir grup tercüman ise, emeklerinin sömürüldüğünü düşünerek kalitesiz çeviriler yapmaya ve bu noktada tercüme büroları ile sürekli olarak ters düşmeye devam etmektedirler. Kaliteli tercüman ile kalitesiz tercüman ayrımının net bir şekilde yapılmasının zorunlu olduğu bir sektör olan, tercüme sektöründe tercüman ile tercüme bürosu ilişkisinin sağlam kurulması her iki taraf içinde kazançlı bir çözüm olacaktır.

Olaylara tercüman gözünden bakarsak

Bildiğiniz gibi tercümanlar genel itibari ile evlerinden çalışarak işlerini yürütmekteler. Evden çalışmak birçok kişi için imkânsız olsa bile, biz tercümanlar gelinen noktada bunları başarmak durumundayız. Bildiğiniz gibi, evden çalışan biz tercümanlar, bu noktada kimi zaman çeşitli kaprisler içerisine girmekteyiz. Tercümanlık mesleğinde ön yargılı davranmakta olduğumuz bir konuya, bu yazım vasıtası ile açıklık getirmek istiyorum. Genel itibari ile bakıldığında sürekli olarak sömürüldüğümüz psikolojisine kapılan bizler, bu noktada tercüme bürolarının bizleri sömürdükleri algısına kapılmaktayız. Ancak söyle bir gerçek var ki, piyasa da ciddi anlamda iş yapmak isteyen bir tercüme bürosu, yüksek vergi masrafları, yüksek kira giderleri ve yüksek pazarlama masrafları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nokta da yapılan işlerin büyük oranda yarısını alan tercümanların gelirleri, tercüme bürolarının yanında yüksek kalmaktadır. Bakıldığında bir şirkette çalışan mühendisin gelir oranından yüksek olan bu oran büyük oranda tercümanların haklarını koruyan bir olgudur. Bu noktadan bakıldığında tercümanların gelirleri ve girmiş oldukları stres faktörleri normalin altındadır. Öte yandan, evden çalışmak aslına bakarsanız, dünya’da birçok insanın sahip olamadığı büyük bir rahatlıktır. Bu tip faktörleri göz ardı etmezsek tercümanlık mesleği hatırı sayılır bir meslektir diyebiliriz.

Tercüme bürolarının gözünden bakarsak

Tercüme bürolarının sektörde yaşamakta oldukları en önemli sorunlardan birisinin, sorumluluk sahibi tercüman bulamamalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Verdikleri işleri zamanında teslim alamayan tercüme büroları, ödemeler gibi birçok noktada sıkıntılar çekmeye devam etmektedirler. Tercümanlar ödemelerini nakit bir şekilde tercüme bürolarından tahsil edebilirken, diğer yönden tercüme büroları müşterilerinden zaman zaman ödeme alamamaktadırlar.

Genel olarak bakıldığında, tercüme sektörünün en sıkıntılı sürecinde yer alan insanların bürolar nezdinde yer aldıklarını söyleyebiliriz. Müşterilere verilen görevlerin yerine getirilmesi gibi birçok etmen tercüme bürolarını büyük sıkıntılara sokmakta ve bu noktada yaşanan birçok sorun tercüme bürolarının başlarını ağrıtmaktadır. Kaliteli hizmet sunan bürolar bile bu sorunu kolay kolay aşamamış ve tercümanları ile sürekli iyi ilişkiler kurarak kaliteli hizmet standartlarını oluşturma yoluna gitmiştirler.

Tercüme bürolarının yaşadıkları bir diğer önemli sorunlardan biriside, proje koordinasyonunda yaşanan sıkıntılar gösterilebilir. Bildiğiniz gibi tercüme sektöründe projelerin tercümanlara doğru bir şekilde aktarılabilmesi, sektörün kalitesini belirleyen en doğru etmenlerden birisidir. Kalite algısını oluşturan ve müşteri memnuniyetini belirleyen bu faktörde tercüme bürolarının üzerinde baskı oluşturan önemli bir faktör olarak gözler önüne gelmektedir.

Tercüme sektörünün psikolojisine genel bakış

Üst bölümde bahsetmiş olduğum gibi tercüme sektörünün psikolojisi genel olarak tercüman ve tercüme bürolarının uyumuna göre değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde tercüme işlerini hakkı ile yerine getiren tercüme bürosu ve tercüman bulmak oldukça kolaydır. Ancak, yeni kurulan tercüme büroları bu noktada büyük çıkmazlara girmekte ve kaliteli işlerin ortay çıkmamasına sebep olmaktadır. Ülkemizde genel olarak bakıldığında, tüm sektörler de büyük firmalar yer alırken, tercüme sektöründe büyük bir dev bulunmamaktadır. Tercüme sektöründe kalite algısını oluşturan faktörlerin, kolaylıkla bir araya getirilmemesi bu tip bir durumun oluşmasında ki ana etmenlerden birisidir.

Tercüme sektörünün psikolojisi oldukça değişken ve kırılgan bir yapıda olduğunu söylemeden geçmek istemem. Ancak çeşitli krizler ve tercüme yaptırma ihtiyacı birçok firma için büyük bir lüks gibi görüldüğünden, çeşitli ekonomik kriz dönemlerinde tercüme sektörü büyük bir kırılganlık içerisine girmektedir. Kaliteli tercüme yapabilen firmalar bu noktada tercüman kadroları ve müşteri sistemlerini oturtmuş olan firmalardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir