Tercümanların Araştırmacı Olması

araştırmacı-tercuman

Dünyanın pek çok yerinde akademik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların duyurulması ve paylaşılmasında bilimsel ve akademik metinler kullanılmaktadır. Makale, tez, sunum ve bildiri gibi metinlerin tercümanların araştırmacı olması ile istenen düzeyde sonuca ulaşılması için büyük önem arz etmektedir. Bu tür metinlerin hedef dile çevriminde alanında uzman tıp, eczacılık, mühendislik, doğa bilimi, sosyal bilimler ve ekonomi gibi sektörde önde gelen firmalardan yardım almak hayati derecede önem taşımaktadır.

Özellikle mühendislik metinleri teknik detaylara dayanmaktadır. Elektronik cihazların teknik özellikleri hakkında bilgi içeren kullanım kılavuzları, teknik şartnameler, broşürler, sözleşmeler, kitapçıklar, çizimler, kataloglar mühendislikle ilgili bilgiler içermektedir. Bu tür belgeler içinde birbirine çok yakın ve benzer teknik detaylar yer almaktadır. Akademik ve teknik çeviriler araştırma ve akademik tecrübe gerektirmektedir.

 Tercümanların araştırmacı olması yapılan işte mükemmelliği yakalayabilmek açısından önem taşımaktadır. Çeviri ve diller üzerinde araştırma alanı olarak da ilgilenilmesi gerekmektedir. Türkçe ve çeviri yapılan diğer diller üzerinde araştırma yapmak, çalışmalar yürütmek ve konular arası bağlantılar kurabilmek gerekmektedir. Yapılan çeviri esnasında ilgili alanlarda çalışan profesyonel kurumlardan yardım alınması çeviri yapılan metnin kalitesini artırmaktadır. Hukuki metinlerde yasal açık oluşturabilecek durumları önlemek hayati önem taşımaktadır. Hukuk metinler karmaşık söz dizimi ve kendine has terminolojisiyle en zorlayıcı metin türlerini oluşturmaktadır.

Gerek gramer gerekse doğru anlam içeriğini yakalayabilmek açısından iyi bir alan çalışması yapılması gerekmektedir. Bu tür metinlere uluslararası sözleşmeler, noter belgeleri, mahkeme kararları, resmi gazete yazıları gibi belgeler örnek olarak gösterilmektedir. Kendi anadilinde ne demek istediği anlaşılamayan metinlerin hedef dile çevrilmesinde araştırma yapmak ve profesyonel görüş almak zorunluluktur. Uluslararası pazarda yapılan sözleşmeler şirketlerin ticari güvenliğini sağlamaktadır. Bu belgelerin içeriğinin doğru yorumlanması deneyim ve titiz bir çalışama ile yapılabilmektedir. Şirket broşürleri, ürün katalogları ve kullanım kılavuzları şirketlerin kurumsal açıdan kendilerini doğru ifade edebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Yerelleştirme, bir ürünün sağladığı faydaların çeviri ile sınırlı kalmayıp hedef kültürle olan uyumunun da sağlanması anlamına gelmektedir. Özellikle web sitesi ve bilgisayar oyunları sektöründe kaynak metin hedef dile çevrilirken aynı zamanda hedef ülkenin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yazıma çevrilmesi gerekmektedir. Tercümanların araştırmacı olması ticari, teknik, finansal, hukuki, tıbbi ve edebi tercümelerde bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Makaleler başta olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitimde ihtiyaç duyulan çeviriler araştırma gerektirmektedir.

Araştırma görevlileri, doçentler ve doktorlar tez hazırlama aşamasında geniş ayrıntılara ve bilgilere yer vermek zorunda kalmaktadır. Bu bilgilerin işe yarar bilgi olması çok önemlidir. Bu aşamada dış kaynaklara başvurmak ve yeterli araştırma yapmak gerekmektedir. Bu aşamada akademik çeviri konusunda uzman profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşamada özellikle Latince kelimelerin ve dil özelliklerinin çok iyi bilinmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Tercüme hizmeti veren şirketlerin uluslararası kalite belgelerine sahip olması gerekmektedir.