Tercüme Nasıl Yapılır?

tercüme

Tercüme özen gösterilmesi gereken ve kaynak metindeki bilgilerin hedef metne doğru bir şekilde aktarılmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. Tercüme nasıl yapılır veya iyi bir tercümenin özelliklerini sıralamak gerekirse bu süreci üç temel bölüme ayırabiliriz. İlk süreç kaynak metnin çözümlenmesidir. Kaynak metnin çözümlenmesi sürecinde tercüman okumalar ve araştırmalar yaparak ana metni çözümler ve tercümeye hazır hale getirir. Bunu takip eden bir diğer süreç ise hedef bir diğer adıyla erek dile aktarımdır. Bu süreçte kaynak metin hedef metne çevrilir ve tekrardan bir okuma süreci gerçekleşir. Son evre olan hedef yani erek metnin oluşturulması evresinde ise çevrilen metin tekrardan gözden geçirilerek hedef dile uygunluğu, duygunun tam olarak verilmiş olması, karşılığı olmayan kelimelerin özenle hedef dile aktarılması gibi denetlemeler yapıldıktan sonra tercüme tam olarak şekillenmektedir.

İyi bir tercüme ancak iyi bir tercüman tarafından yapılabilmektedir. Tercüme nasıl yapılır sorusunun cevabı anlatımla kısa gibi görünse de aslında çok zorlu ve yorucu bir süreçtir. Bu süreçte iyi bir tercümanın üzerine düşen birçok görev bulunmaktadır. Bunların en önemlileri; çeviri, ön okuma, düzeltme, denetleme ve son okumadır. Tüm bu süreçler başarıyla tamamlandıktan sonra tercümenin bir kalite güvencesi sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bu süreçte çevirinin dil özellikleri, şablon uygunluğu ve tercümenin hitap edeceği kitleye uygun bir biçimde çevrilip çevrilmediği kontrol edilir. Bu süreçte eksiksiz ve doğru bir çeviriye ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir ve buna göre gerekiyorsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kalite güvencesi ile tercüme hazır hale gelmektedir.

Tercüme sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Tercüme nasıl yapılır sorusunun uzun uzun birçok süreçten oluşan bir cevabı bulunmaktadır. Bu süreçler birbirinden bağımsız gibi görünse de aslında hepsi çeviri ile iç içe geçmiş ve soyut olarak ayrılmış süreçlerdir. İyi bir tercüman tercüme konusu hakkında araştırmalar yapmalı, çevirdiği dile hâkim olmalı, hitap edeceği kitleye göre kelimelerini özenle seçmelidir. Çevirinin kusursuz gerçekleştirilmesi kadar hangi kesime hitap edeceği de büyük önem taşımaktadır. Hitap edeceği kesime göre kelime seçimleri yapılması ve tercümenin anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Çeviri yapılırken sadece anlamın aktarılacağı düşünülmektedir fakat anlamın yanı sıra biçimin ve metnin işlevinin de aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle kaynak metin ve hedef dil arasındaki eşdeğerlikten bahsedilirken sadece anlamın eşdeğerliliği değil aynı zamanda diğer birçok özelliğin de eşdeğerliliğinden söz edilmektedir. İyi bir tercümede kaynak metin ve hedef metin arasındaki anlamın eşitliğinin yanı sıra metnin şekli şablonu ve metnin işlevi de korunmalıdır. Yani tercüme yapacak kişi her iki dile de yeterince hâkim olmalı, tercüme edilen metnin hangi kesime hitap edeceğini göz önünde bulundurarak kurallar çerçevesinde o kesime uygun bir çeviri yapmalı ve özenli davranmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir